Family Room

 Internet

 WIFI

 Հարմարություններ

 ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ

 ՎԵՐԵԼԱԿ

 ԱՎՏՈԿԱՅԱՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀԻԳԵՆԱՅԻ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

 Սնունդ և ըմպելիք

 ՆԱԽԱՃԱՇԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Խոհանոց

 ՃԱՇԱՍՐԱՀ

 Ընդհանուր խոհանոց

 Տեղանք

 ՔԱՂԱՔ

 Ընտանի կենդանիներ

 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

 Համապատասխանություն

 ԾԽԵԼ ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

Bed in a dormitory male w/ shared bathroom

 Internet

 WIFI

 Հարմարություններ

 ՕԴՈՐԱԿԻՉ

 ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ

 ԱՎՏՈԿԱՅԱՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Սնունդ և ըմպելիք

 ՆԱԽԱՃԱՇԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Խոհանոց

 Ընդհանուր խոհանոց

 Տեղանք

 ՔԱՂԱՔ

 Ընտանի կենդանիներ

 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

 Համապատասխանություն

 ԾԽԵԼ ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

Bed in a dormitory female w/ shared bathroom

 Internet

 WIFI

 Հարմարություններ

 ՕԴՈՐԱԿԻՉ

 ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ

 ԱՎՏՈԿԱՅԱՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Սնունդ և ըմպելիք

 ՆԱԽԱՃԱՇԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Խոհանոց

 Ընդհանուր խոհանոց

 Տեղանք

 ՔԱՂԱՔ

 Ընտանի կենդանիներ

 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

 Համապատասխանություն

 ԾԽԵԼ ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

Small Family Room

 Internet

 WIFI

 Հարմարություններ

 ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ

 ՎԵՐԵԼԱԿ

 ԱՎՏՈԿԱՅԱՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀԻԳԵՆԱՅԻ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

 Սնունդ և ըմպելիք

 ՆԱԽԱՃԱՇԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Խոհանոց

 ՃԱՇԱՍՐԱՀ

 Ընդհանուր խոհանոց

 Տեղանք

 ՔԱՂԱՔ

 Ընտանի կենդանիներ

 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

 Համապատասխանություն

 ԾԽԵԼ ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

Double Room

 Internet

 WIFI

 Հարմարություններ

 ՕԴՈՐԱԿԻՉ

 ՀԻԳԵՆԱՅԻ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

 ԱՎՏՈԿԱՅԱՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Սնունդ և ըմպելիք

 ՆԱԽԱՃԱՇԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Խոհանոց

 Ընդհանուր խոհանոց

 Տեղանք

 ՔԱՂԱՔ

 Համապատասխանություն

 ԾԽԵԼ ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

Quadruple Room

 Internet

 WIFI

 Հարմարություններ

 ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ

 Խոհանոց

 Ընդհանուր խոհանոց

 Ընտանի կենդանիներ

 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

 Սնունդ և ըմպելիք

 ՆԱԽԱՃԱՇԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Համապատասխանություն

 ԾԽԵԼ ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

Suite

 Internet

 WIFI

 Հարմարություններ

 ՕԴՈՐԱԿԻՉ

 ՀԻԳԵՆԱՅԻ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

 ԱՎՏՈԿԱՅԱՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Սնունդ և ըմպելիք

 ՆԱԽԱՃԱՇԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Խոհանոց

 Ընդհանուր խոհանոց

 Տեղանք

 ՔԱՂԱՔ

 Ընտանի կենդանիներ

 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

 Համապատասխանություն

 ԾԽԵԼ ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ

 Հարմարություններ

 ՀՅՈՒՐԱՍԵՆՅԱԿ

 ՕԴՈՐԱԿԻՉ

 ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ

 ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ

 ՀԻԳԵՆԱՅԻ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

 ԱՎՏՈԿԱՅԱՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ՎԵՐԵԼԱԿ

 Զվարճություն

 ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑ

 Սնունդ և ըմպելիք

 ՆԵՐԱՌԱԾ ՆԱԽԱՃԱՇ

 Խոհանոց

 ԽՈՀԱՆՈՑ

 ՍԱՌՆԱՐԱՆ

 ՋԵՌՈՑ

 Տեղանք

 ՔԱՂԱՔ

 Ընտանի կենդանիներ

 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ